Jobs in Sokoto

Sort by:

  NIGERIAN NATIONAL PETROLE

  19 Sep

  NNPC FEDERAL RECRUITMENT FORM 2017 FOR REGISTRATION CALL 07031373043

  Sokoto

  Sylken Ltd

  18 Sep

  Medical Representative

  Sokoto

  Tập Đoàn Đất Xanh

  15 Sep

  Chuyên viên Pháp chế

  Sokoto

  Tập Đoàn Đất Xanh

  15 Sep

  Chuyên viên QS Kết Cấu - Kiến Trúc

  Sokoto

  Tập Đoàn Đất Xanh

  15 Sep

  Giám đốc Phòng Quản Lý Xây dựng

  Sokoto

  Tập Đoàn Đất Xanh

  15 Sep

  Chuyên viên Quản lý Kiến Trúc

  Sokoto

  Tập Đoàn Đất Xanh

  15 Sep

  Giám đốc chọn thầu - Cung ứng

  Sokoto